איש משתהה ליד חלון אדולף היטלר בתא כלאו, כלא לנדסברג, ‭ullstein bild 1924‬