פרק א בזמן שהשעונים עוצרים מלכת

בשער הראשון של הספר תיארתי את הבית בתור אופן של היות בעולם , היינו , היכן שבני אדם מוצאים את עצמם כבר בעולמם , לפני עצמם ובקרבת הדברים . השער הזה ייוחד לניסיון לחשוף את הזמן של ההיות בעולם . ההיסטוריה של האדם בתור ברייה פוליטית מתרחשת ברצף הזמן הפוליטי , היינו בזמן ש"אירוע" הוא בעל משמעות פוליטית . למשל כאשר מתקבלת ההחלטה לצאת למלחמה . ההיסטוריה של האדם בתור ברייה חברתית מתרחשת ברצף הזמן החברתי , היינו בזמן ש"אירוע" הוא בעל משמעות חברתית . למשל כאשר בני אדם מתקבצים לחגוג קרנבל . ההיסטוריה של האדם בתור ברייה כלכלית מתרחשת ברצף הזמן הכלכלי , היינו בזמן ש"אירוע" הוא בעל משמעות כלכלית . למשל כאשר נעשית עסקה בשוק . מהו רצף הזמן שמתרחשת בו ההיסטוריה של היות האדם בעולמו ? אם כהיות בעולם אדם הוא לפני עצמו , מהו האירוע שבו אדם הוא מה שהוא יהיה ? מהו האירוע שבו האדם הוא העתיד של עצמו ? אירוע זה הוא ההשתהות ... בזמן ההשתהות לכאורה דבר אינו מתרחש . הזמן עומד מלכת . אולם הזמן העומד מלכת הוא הזמן הכרונולוגי , הזמן של השעון המתקתק . ובדיוק כאשר הזמן הכרונולוגי עומד מלכת , בזמן שדבר אינו מתרחש , או אז...  אל הספר
עם עובד