פרק ו הבית של מרטין היידגר

את הפרק החותם של השער הראשון נסיים בביתו של מרטין היידגר , שמילא תפקיד מרכזי ומכריע בעיצוב הפילוסופיה שלו בכלל ותפישתו את ההיות בעולם בפרט . בתור מי שייחד זמן רב כל כך לפילוסופיה אין פלא שחדר עבודתו היה המקום שחש בו היידגר בבית יותר מכול . וחדר העבודה שלו , המקום שלו , היה הבקתה בטודטנאוברג שביער השחור . את הבקתה כינה גם 'ה " תא' שלי . " חלקו הראשון של פרק זה ייוחד לתיאור הבקתה , שהיתה קטנה וצנועה , מבודדת למדי ונטועה בלב אזור כפרי . הבקתה היתה מקום השהות המועדף על היידגר והיא העניקה לו את ה"מקום" הפיזי והמנטלי הדרוש לעבודתו הפילוסופית . בבקתה הגה וכתב את היות וזמן . בחלקו השני של הפרק אתאר , בהסתמך על מכתביו של היידגר , את היותו בבקתה . הבקתה היתה לו יותר ממקום מגורים . היא היתה ההיות בעולם שלו . בבקתה מצא את עצמו , אם להתבסס על מונחיו הוא , כבר בעולמו , לפני עצמו ובקרבת הדברים . תחושתו כלפי עצם קיומו בעולם התעצמה כששהה בה , לעומת מקומות אחרים שהתגורר בהם . הבקתה פתחה לפניו אופקים חדשים של קיום ומחשבה . רק בבקתה חש שהעולם וכל אשר בו קרובים אליו . יקשה עלינו לראות את היות וזמן נכתב בדי...  אל הספר
עם עובד