האידאל של הדירה חברי ונדרפוגל במחנה אוהלים, מקום לא ידוע, ‭ullstein bild 1928‬