בית ראשון גוף של אישה בהיריון, ‭Theilhaber and Theilhaber 1922 ]1920[, pp. 88-89 1922‬