בית של ילדים 1 בתים עם גן פרחים, ציור של ילד בן ארבע ושבעה חודשים, 1908 או ‭Scupin 1931, p. 32 1909‬