"בתוך"

במקום יחסי " אדם" "עולם" מציב היידגר בבסיס ההיסטוריוסופיה שלו את ההנחה שאכנה אדםעולם . הנחה זו מחויבת לנטוש כל הגדרה או מהות אנושית שהיא , לפי היידגר , אם כל חטאת המשליכה את האדם אל מחוץ לעולם , אל מחוץ לעולמו . אפילו את האדם מסרב היידגר לכנות " אדם" מכיוון שגם " אדם" הוא הגדרה או מהות . בכך מציע לנו היידגר לחשוב אחרת על המחקר ההיסטורי בלי להניח מראש את קיומה של דמות הסגורה ומסוגרת בתוך עצמה והמתקיימת לכאורה קיום א היסטורי מחוץ לזמן . דמות זו היא למשל ה"פועל" בהיסטוריוגרפיה המעמדית , ה"אישה" בהיסטוריוגרפיה המגדרית , ה"צבעוני" בהיסטוריוגרפיה האתנית , ה"אדם" בהיסטוריוגרפיה של האנושות . היידגר מחויב אפוא למצוא דרך לכנות את האדם ולתפוש אותו שלא באמצעות הגדרה או מהות . הוא עושה זאת באמצעות המונח הגרמני . Dasein משמעותו המילולית של המונח היא באנגלית . being there בעברית הוא יתורגם ל : היות שם . אולם הן התרגום האנגלי והן העברי אינם מצליחים לתפוש את מלוא המשמעות של ה . Dasein שכן da בגרמנית אינו מציין מקום מוגדר — שם — מקום שאפשר להצביע עליו . עיון במילון גרמני גרמני יצביע על כפל המשמעות של ה...  אל הספר
עם עובד