ביבליוגרפיה

מקורות אבוסהל דונש בן תמים , פירוש על ספר יצירה , הוצאת מ' גראסבערג , לונדון תרס"ב . אבינר , שלמה , "מוסיקה ויהדות , " עיטורי כהנים 171 ( תשנ , ( ט" עמ' . 19–12 אברהם אבולעפיה , אוצר עדן גנוז , ירושלים תש"ס . אברהם אבן עזרא , פירוש על התורה , מהדורת א' וייזר , ירושלים תשל"ז . , — שירים , נדפסו בתוך רבי אברהם אבן עזרא : קובץ חכמת הראב"ע , מהדורת ד' כהנא , ורשה תרנ"ד . אברהם ביבגו , דרך אמונה , קושטא רפ"ב . אברהם בן הרמב"ם , ספר המספיק לעובדי השם , נדפס בתוך S . Rosenblat ( ed . ) , The High Ways to Perfection of Abraham Maimonides , vol . II , Baltimore 1938 אברהם שלום , נוה שלום , ויניציאה של . ה" אלימלך מליז'נסק , נועם אלימלך , מהדורת ג' נגאל , ירושלים תשל"ח . אליעזר מוורמיזא , חכמת הנפש , בני ברק תשמ"ז . אלנתן קלקיש , אבן ספיר , כ"י פריס . heb . 727 אשכנזי , יהודה ליאון , מדרש בסוד ההפכים : זהות מוסרית עברית , תרגם א' אשכנזי , ירושלים . 2009 בובר , מרדכי מרטין , אור הגנוז , ירושלים ותל אביב תשכ"ט . , — בפרדס החסידות : עיונים במחשבתה ובהויתה , ירושלים תש"ה . בורוכוב , דב בר , כתבים פי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן