נספחים

נספח א מוסיקה , סיפור ואילן הספירות : מתוך ספר הפליאה קטע רב עניין המשקף תפיסה מיסטית של המוסיקה ( ייצוג השפע האלוהי הזורם דרך הספירות ) השתמר בספר הפליאה , החיבור הביזנטי האנונימי מהמאה הארבע עשרה . תפיסה זו שזורה בסיפור עתיר מוטיבים , כדרכו של בעל הפליאה . בצד תפיסה זו נמצא גם את רמזי התפיסות האחרות , דהיינו התפיסה המגית והאינסטרומנטלית של המוסיקה . להלן נביא קטע זה בלוויית כותרות וחלוקה לפסקאות , ונציין בקצרה למקורותיו . [ סיפור המעשה ] [ יא ע"ב ] והנה אומר : חי יהו"ה המתגלגל בצרופי ע"ב . הראית בני מהגלגול הא' של אי ש" אשר נתן לו מתנה מן הכתר ? א"ל : ראיתי . מ"מ אמור לי כל ענין היוצא מאיש זה . א"ל : בני אין מספר לגדודיו , אבל אומר לך מה ראיתי . פעם א' הייתי מהלך בדרך ופתאום שמעתי קול רנה מרנן הוקר רגליך מבית רעך ( משלי כה , יז ;( ותיכף שמעתי ואומר : אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשיך ( תהלים ה , ח ;( ומיד שמעתי קול אחר ואומר : בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים ( מל"א ח , יג ) קול אחר קול ,  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן