במקום חתימה

הספר שבידי הקורא עסק ברכיב המוסיקלי שבתודעה ההגותית היהודית . אבל במובן מסוים אישיותו של מחבר היא תמיד מרכיב בכתיבת הספר , גם אם בעולם האקדמי נאבקים החוקרים להרחיק עצמם ככל האפשר ממושא מחקרם . על כן בחרתי לסיים באפיזודות אחדות החושפות את הרכיב המוסיקלי בביוגרפיה שלי . נולדתי ללא שורשים . בגלל מוראות השואה לא רכשו הוריי השכלה על יסודית . הם גם באו מאזורים כפריים בצפון מזרח רומניה . למעט זיקה קלושה לחסידות ויז'ניץ מזה ולבני עקיבא במזרח אירופה מזה לא היה מטען רוחני נתון . מדור הסבים והסבתות הכרתי רק סבתא אחת , ומאחר שזו תקשרה ביידיש בלבד לא החלפתי עמה מילה שאיננה פרקטית . אבי הוכה באוזניו בידי קצין ס . ס . ושמיעתו ניזוקה קשות , ועל כן גם מסורת מוסיקלית כלשהי לא נודעה בביתנו . מלבד החיים הדתיים שני הערכים המרכזיים שהנחילו לי הוריי היו הערצה לאינטלקטואלים ( מה שחסר להם בצוק העתים ) והערכה למיומנויות ( מה שסייע להישרדות בתנאי החיים הקשים . ( הערך הראשון התבטא בראש ובראשונה בהערצה למורים בבית הספר : הם הרי זכו לרכוש השכלה ולהנחילה . הערך השני התבטא בנגינה . היתרון היחיד שהיה לי , כנציג קלסי ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן