פרק ד מוסיקה ככלי שרת

עד כה עסקתי במעמדה וערכה של המוסיקה בעולם דתי בכלל ובדת היהודית בפרט ; כעת אני מבקש לבחון את מערכת הקשרים המורכבת שבין המוסיקה לבין הדת . כמובן , השפעותיה של המוסיקה הפכו אותה לכלי חשוב של החיים הדתיים . התפיסה האינסטרומנטלית והפונקציונלית של המוסיקה בעולם הדתי היא עתיקת יומין . בפרק זה נפרט את ההיבטים השונים של תפיסת המוסיקה ככלי להגשמת החיים הדתיים . בין השיטין מבצבצת השאלה , האם ועד כמה אוטונומית היא המוסיקה בהגות היהודית . במילים אחרות : האם ההתגלות האלוהית הכוללת והגורפת מעמידה את המוסיקה בצל ורותמת אותה כליל לצרכיה , או שמא למוסיקה יש ביטוי כלשהו משל עצמה ? ברור שהמקרא והמקורות הרבניים רואים במוסיקה כלי להשגת מטרות שונות בחיים הדתיים . אבל במקביל התעוררו תפיסות אחרות , הרואות במוסיקה ביטוי ושיקוף של ערכים וסדרים קוסמיים . בפרק זה אדון בתפיסות הרואות במוסיקה אמצעי למטרות דתיות בעיקר . בפרק הבא אדון בתפיסות המניחות יסוד לתפיסת המוסיקה כמטרה בפני עצמה . בפתח הדברים אקדים בירור טרמינולוגי ומתודולוגי . ) א ( מבוא מתודולוגי בפרקים הבאים בכוונתי לנקוט שורה של מונחים ( אינסטרומנטליות , ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן