פרק ג עם ישראל והמוסיקה

סגוליותו , עדיפותו ויתרונו של עם ישראל היא סוגיה מרכזית בהגות היהודית . שכלתנים ביקשו לעתים בכל מחיר את יתרונו האינטלקטואלי של עם הבחירה ; שמרנים קבעו לו סוג של סגוליות שאיננה ניתנת לאומדן הגיוני ושכלי ; מקובלים עיגנו יתרון זה בסימול עם ישראל בספירות האלוהיות ובקביעת יניקתו המתמדת מהן ; אסטרולוגים התאמצו למצוא את הקונסטלציה האסטרולוגית הקובעת את מעמדו המיוחד של העם ; וכן הלאה . לא היו מעלה ויתרון , הנחשבים ערכיים או תועלתניים , שלא נרתמו ליתרונו של עם הבחירה . צפוי אפוא שהוגים ותאולוגים בעלי נטייה מוסיקלית יטענו לעדיפותו המוסיקלית של עם ישראל . לאור ההערכות המשתנות על מעמדה של המוסיקה ועל ערכה יש לברר את ייחודה , משקלה ויתרונותיה בחיים הרוחניים של עם ישראל . ואכן הוגים שונים ישבו על מדוכת עדיפותו של עם ישראל בתחום המוסיקה . במידה רבה היה קל יותר להגן על המוסיקה מאשר על האמנות הפלסטית , לאור הסתייגותה של ההלכה היהודית מתמונות ומפסלים . אך גם בתחום המוסיקלי לא הייתה המלאכה פשוטה . נהפוך הוא : הוגים יהודים התאמצו להבליט בכל מחיר את האופי המיוחד של היצירתיות המוסיקלית היהודית , ולהדגיש את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן