מפתח יצירות

אבות קדושים ( אברהם אבן עזרא ) 132–130 אבטחה על פעלי ( אברהם אבן עזרא ) 33 אברך את הש אשר יעצני ( יהודה הלוי ) 53 איך תמו מאוויי ( אברהם אבן עזרא ) 93 אל אל בני אלים ( אברהם אבן עזרא ) 130–127 אל חי בכל עצר ( אברהם אבן עזרא ) 96 , 94 אלוהי חקרתני ותדע מזמתי ( אברהם אבן עזרא ) 90 , 24 אלוהי משכנותיך ידידות ( יהודה הלוי ) 204 אלוהי תהילתי ( אברהם אבן עזרא ) 36 אלי אשחרך ( אברהם אבן עזרא ) 76 העש 14 אלי לך אוחיל ( אוהב ) 37 , 35 אלי עשה לי למענך ( אברהם אבן עזרא ) 95 אם אחרית שמחת אדמה ( שלמה אבן גבירול ) 188 אם נקטה נפשי ( אברהם אבן עזרא ) 37 , 36 38 אמת אל אמת אתה ( אברהם אבן עזרא ) 146 העש 47 אנוש יוזם בלבו ( שמואל הנגיד ) 163 אנוש תר אחרי לבו ( שמואל הנגיד ) 208–207 אני קטן מאד מן החסדים ( יהודה הלוי ) 79–77 אעירה שנת עיני ( משה אבן עזרא ) 29–27 , 20 אצולה ממקור חיים ( אברהם אבן עזרא ) , 181 187 ארץ לאדם בית כלוא כל ימיו ( שמואל הנגיד ) 166 , 164 אשבע בעת ארעב ( אברהם אבן עזרא ) 56 אשר בנה עלי ארץ ( משה אבן עזרא ) , 166 , 164 176 , 170 , 169 אשר לבי וכליותי ( אוהב בן מאיר ) 76 , 35 הע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן