מחקרים

אבן שושן , אברהם ( תשמ , ( ד" המילון העברי המרוכז , קריית ספר , ירושלים . אוטו , רודולף , ( 1999 ) הקדושה – על הלא-רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי ) תרגמה : מרים רון , ( כרמל , ירושלים . אוכמני , עזריאל , ( 1992 ) תכנים וצורות – לקסיקון מונחים ספרותיים , חלקים א ו ב , ספריית פועלים , הקיבוץ הארצי השומר הצעיר . אלבוגן , יצחק משה ( תשל , ( ב" התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית ( תרגם : יהושע עמיר ; ערך והשלים : יוסף היינימן , ( דביר , תל אביב . אלוני , נחמיה ( תשי , ( ט" "נוסח 'איה' בשירת ספרד , " אוצר יהודי ספרד ב , עמ' . 28–16 אלוני , נחמיה ( תשל , ( ה" " ר' שלמה אבן גבירול , שירי החול , " סיני , ע"ז , הרב קוק , ירושלים , עמ' רכ–רמ . אליצור , שולמית ( תשס , ( ד" שירת החול העברית בספרד המוסלמית ב , האוניברסיטה הפתוחה , רמת אביב תל אביב . אריסטו ( תשל , ( ז" פואטיקה ( תרגמה והוסיפה מבוא והערות : ד"ר שרה הלפרין , ( הוצאת אוניברסיטת בר אילן , הקיבוץ המאוחד , תל אביב . אריסטו , ( 2002 ) רטוריקה ( תרגם והוסיף מבוא והערות : גבריאל צורן , ( ספריית פועלים , תל אביב . בנטוב , יהושבע , ( 1990 )...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן