מקורות

אבן גבירול , שלמה ( תשל , ( א" ספר מקור חיים , א ( תרגם : יעקב בלובשטיין ; ערך : אברהם צפרוני ; הוסיף מבוא : יוסף קלוזנר , ( מקור , ירושלים . אבן ג'נאח , יונה ( תרנ , ( ו" ספר השורשים ( תרגם : ר' יהודה אבן תיבון , ( ברלין . אבן פקודה , בחיי ( תש , ( ט" ספר חובות הלבבות ( תרגם : ר' יהודה אבן תיבון ; הוסיף מבוא והערות : ד"ר א' צפרוני ; ניקד : י' טופורובסקי , ( מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק , ירושלים . אברמסון , שרגא ( תשי , ( ג" רבי שמואל הנגיד , בן קהלת , מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק , תל אביב . ביאליק , חיים נחמן ( תשל , ( א" " גילוי וכיסוי בלשון , " כל כתבי ח . נ . ביאליק , דביר תל אביב , רב–רד . בן מימון , משה ( 2002 ) מורה נבוכים ( תרגם מערבית והוסיף הערות , נספחים ומפתחות : מיכאל שוורץ , ( א , הוצאת אוניברסיטת תל אביב , כתר , ירושלים . בראדי , חיים ( תר , ( ץ" דיוואן יהודה בן שמואל הלוי , ספר רביעי : שירי קודש , א , חברת מקיצי נרדמים , ברלין . בראדי , חיים ( תרצ , ( ה" משה אבן עזרא – שירי החול , ספר ראשון , שוקן , ברלין . בראדי , חיים ( תש , ( ב" משה אבן עזרא – שירי החול , ס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן