פרק שביעי המקרה של "שוגה בחיק ילדות"

על רקע הדברים שבפרק הקודם , נראה כי השיר הבא , של שלמה אבן גבירול , הוא שיר קודש ייחודי ויוצא דופן : › דב ירדן מציין את הסיווג הליטורגי של השיר כתוכחה ( ירדן , תשל"ג , עמ' . ( 596 ואולם לפי צורתו ( צורת השיר הקצר , שווה החרוז , השקול ב"מתפשט , " משקל ערבי כמותי קלסי ) נראה שהוא רשות . ברישומי המפעל לחקר השירה והפיוט של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מיוחס השיר לשלמה אבן גבירול ומצוין כמופיע בשלושה מקומות שונים , בהקשרים סוגתיים שונים : . › כתוכחה . 2 בין רשויות . 3 כשיר חול . ממצא זה עולה בקנה אחד עם הנחת היסוד שלי בדיוני בשיר זה במאמרי " מורכבות טקסטואלית ופעולת הז'אנר" ( עינת נוב , תשס"ה , עמ' , ( 259–233 שמדובר בטקסט ייחודי במורכבותו המאפשר פרשנויות שונות , ובמובן מסוים אף סותרות , בהתאם לייחוסים סוגתיים שונים . בשיר יש אקרוסטיכון חתימה " ) שלמה , ( " ולפיכך אפשר להניח בסבירות גבוהה מאוד שהוא שיר קודש ( בין שהוא תוכחה , או רשות אישית , ( אף על פי שלפי תוכנו הוא פתוח לקריאות שונות ויכול להיקרא גם כשיר הגות אפל , ובאופן עקרוני אפשר להבינו גם כשיר נהנתני , אם יושלם במסקנה נהנתנית , בר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן