הרשות האישית כתוכחה

במסגרת הרשויות האישיות יש קבוצה לא גדולה , אך גם לא מבוטלת , של פיוטים שעניינם הוא התוכחה לנפש . נעיין בכמה מהם : . › ישנה בחיק ילדות , למתי תשכבי ? / דעי כי נעורים כנערת ננערו הלעד ימי השחרות ? קומי צאי / ראי מלאכי שיבה במוסר שחרו והתנערי מן הזמן כצפרים / אשר מרסיסי לילה יתנערו דאי כדרור למצא דרור ממעלך / ומתולדות ימים כימים יסערו היי אחרי מלכך מרדפת , בסוד / נשמות אשר אל טוב יי נהרו . ( ריה"ל , ירדן , תשל"ח , סי' י ) › 5 על הפיוטים המעוצבים כדיבור ( ישיר ) אל הנפש ראו ספרה של עדינה טננבאום על " הנפש הקונטמפלטיבית , " אשר דן בנושא לאור שירתם של שלמה אבן גבירול , משה אבן עזרא , יהודה הלוי ואברהם אבן עזרא . ( Tanenbaum , 2002 ) על פיוטי הרשות מבחינה זו ראו שם , עמ' . › 9–› 7 . 2 ידועת אמונות דחי השקרים / ושכני בתבל כשוכני קברים הדרך והודך עבד אל בעודך / ולעזב הדר הזמן לאחרים וטוב כי תעירין שחרים לעבדו / ואל תישני עד יעירוך שחרים דעי מחרתך ביומך ואל תפ / חדי מעזב האדמה לזרים הלא טוב היותך משרת פני אל / מאד מהיותך משרת פגרים פני אל אשר כל נשמה תהלל / לזכרו ולשמו בשמחה ושירים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן