החטיבה הדתית

את חלקה השני של התוכחה פותח צמד טורים ( 24–23 ) שיש בו פנייה נמרצת אל הציבור לפשפש במעשיהם , להינקות מרע , לחזור בתשובה . כאן יש אפוא " משקל שכנגד לייאוש" ( כביטויו של פגיס בדיונו בשירי ההגות , ראו , › 970 עמ' . ( 234 הטורים הבאים ( 26–25 ) ממשיכים את הקריאה הזו בציווי לנהוג בענווה " ) גאון לבבכם השפילו ( " ובכניעות נפש ; בתוך כך חוזר על עצמו רעיון ההגות הפסימי שהובא בצמד הטורים שפתח את השיר , המזכיר כי סופו של האדם למות : " ואיככה יתגבר / שוכן למחר קבר " ? ( מקביל אל : " ואיך יתגאו בעודם /? ופתאום יבוא אידם " ! שבטור . ( 2 אך שלא כמו האזכור הראשון של הרעיון אשר הובא בתוך הקשר של הגות שלילית ( פסימית , ( כאן מובאים הדברים בהקשר של הגות דתית חיובית , וממנה נראה יום המוות כהתחלה מיוחלת ומיטיבה של חיי אמת : " יום ויום הוחילו / למות , ואל תחילו , כי חייכם – מותכם / ומיתתכם – חייכם . " כזכור , גם ב"אשר בנה עלי ארץ מעונים" – שיר ההגות הפסימי של משה אבן עזרא , ( 6 ) ייחל ה"איש" למוות " ) ומה תקוה לאיש מות ייחל ;( " אך שם , כמו שראינו , השימוש בפועל " ייחל" נשא אופי אירוני מר ; לא כן כאן , בשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן