רעיונות פסימיים בשירי גורל

כדי להדגים כמה מרעיונות היסוד הפסימיים הרווחים בשירי הגות של חול ובשירי קודש מסוג התוכחה נעיין אפוא תחילה בשירי ההגות האלה : . › אנוש יוזם בלבו מאויים / להגיעם ביום מחר יקוה יאנש לעת בקר וטרם / פנות שמש בתוך קבר ישוה . ( שמוהנ"ג , אברמסון , תשי"ג , סי' ו ) . 2 צעד או שב כבר נכתב ונחתם / אשר לא בא ושיבא לימים וקום או נוס כבר נגזר מבוא יום / כחוש גופך ויום דשן עצמים . ( שם , סי' שלב ) 5 כך לפי נוסח השיר אצל אברמסון ; שירמן , › 960 ) עמ' › 34 סי' יד ) כותב : ויאנש ( בתוספת וי"ו החיבור , לפי צורך משקל המרובה ) וכך ( בתוספת וי"ו ) כותב גם אברמסון בביאורו לשיר ( תשי"ג , עמ' , › 74 סי' ו . ( . 3 כמאה אם תחי – סופך למות / והון תעש כחול – סופך לדלה למען אין תחלה מבלי סוף / כמו אין סוף אשר אין לו תחלה . ( שם , סי' רכד ) . 4 צאה וראה אשר תשכון בביתו / והוא שוכן בתוך בתי קברים ויקרא אותך בלשון לבבך / ושיח רוחך מאין דברים : למחר תעזוב ביתי כמותי / ואחר ישכנו אותו אחרים . ( שם , סי' שלה ) . 5 ארץ לאדם בית כלוא כל ימיו / לכן אני אומר אמת לסכל : תרוץ ושמים סביבותיך / מכל עברים , קום וצא אם תוכל . ( שם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן