פרק שישי עמק עכור כפתח תקווה על תפקודם המשתנה של רעיונות הגות פסימיים בשירי חול ובשירי קודש עבריים מספרד (שירי הגות, תוכחות ורשויות אישיות)

חדירתם של רעיונות הגות פסימיים מן הספרות הערבית אל שירת ההגות של חול ואל שירת הקודש העברית בספרד היא מן המפורסמות . מחקרים רבים יוחדו לנושא והדגימוהו באותות ובמופתים . עיונים חשובים יוחדו גם לשילובם של היסודות הפסימיים בהקשרים טקסטואליים וסוגתיים שונים ; אהרון קומם נדרש לנושא זה במאמרו " בין שירה לנבואה . " דן פגיס הבחין כידוע כבר לפני יותר מארבעים שנה בין מגמות שונות בשירת ההגות ודיבר על " שירי גורל אפלים , " שבהם שליטה ההשקפה הפסימית , לעומת " שירי המוסר והאמונה" או השירים שבהם " הפאטאליזם מקבל צביון דתי ברור" ( פגיס , › 970 עמ' , ( 239 כשרעיונות ההגות הפסימיים מתייחסים בהם רק לעולם הזה , ולאחריהם ( או לפניהם או בתוכם ) באים דברי הגות דתית חיובית המזכירים את " חסדי הבורא" ואת " עולם הבא על הטובה הצפונה בו" ( פגיס , שם , עמ' . ( 242–24 › גם ישראל לוין הבחין , במאמרו על " הבריחה מן העולם אל האלוהים" ( תשל"ז , עמ' , (› 84–› 49 בין מגמות שונות במסגרתם של השירים העבריים אשר קלטו את הרעיונות הפסימיים , ודיבר בין השאר על שירי ההגות " שבהם שליטה ראיית הרע , " לעומת שירי קודש מסוג הסליחה ובעי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן