פרק חמישי "ונפשי עם בשרי לו כמהים" על הערגה לאלוהים ברשויות האישיות ובשירים אחרים

אחת התחושות הדומיננטיות ביותר ברשויות האישיות היא הערגה לאלוהים . הרגש הדתי הזה מוצא ביטוי נרחב גם בשירים רבים מסוגות אחרות . עם זאת על רקע העיונים מן הפרקים הקודמים אני מבקשת לטעון שבמסגרת הרשות האישית יש לתחושה הדתית הזו אופי מיוחד . אופי זה קשור בשני מאפייני היסוד של הדיבור אל אלוהים בפיוטי הרשות האישית אשר תוארו בהרחבה בפרק הראשון : הפנייה אל אלוהים מתוך " משוש דתי" ( אוטו , , 1999 עמ' ( 41 ולשם ביטוי של דבר שבח והודיה לאל . הצירוף של שני אלה קובע בדרך כלל לדברים הנאמרים ברשות האישית טון " חגיגי . " בפרקים קודמים עמדתי על כך ששירים רבים מסוגות שיר אחרות מבטאים את ההתנסות ההפוכה , ב"רגש האומללות ועוגמת הנפש הדתית" ( אוטו , שם ) המתעורר בעקבות תחושת החטא , או בשל התחושה שאלוהים רחק או משום הצרות ותחושת ההשפלה שבמצב הגלות . כאן גם , להתרשמותי , יסודו של ההבדל בין אופייה של הערגה לאלוהים ברשויות האישיות לאופייה בסוגות שיר אחרות ; בשירים לא מעטים מסוגות אחרות נתונים מבעי הערגה לאלוהים בתוך הקשרים כוללים שתכליתם העיקרית היא הניסיון של האדם הדובר להשפיע על אלוהים למלא את חפצו , בין שחפץ ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן