הרשויות האישיות

הרשויות האישיות הן בעיקרן שירי הלל . לכאורה היו צריכות אפוא להיכלל בדיונים שעסקו בשירי התהלה ; אך הן נבדלות משירי התהלה ( דוגמת האופנים ) הבדל מהותי . שירי התהלה המובהקים מתמקדים בהתייחסות אל המושא האלוהי , ואילו לשירי הרשויות האישיות יש בדרך כלל שני מוקדי התייחסות מרכזיים : אלוהים , שהוא הנמען , והאדם הדובר אליו . פיוטי התהלה וההמנונות בתהלים ( לפחות בפסוקי ההלל המובהקים שבהם ) נוטים להציג את ההלל לאלוהים כמעין ערך מוחלט ו"אובייקטיבי" ( מנותק מן הסובייקט החווה , ( למשל בתיאורים נשגבים של תופעות טבע אדירות או בתיאור מעשיו הכבירים של אלוהים בעולם . לעומת זאת , משורר הרשות האישית נוטה להבליט בדברי ההלל שלו לאלוהים את נקודת ההתייחסות האנושית ( והאישית . ( גם כשהוא מזכיר את עליונותו המוחלטת של אלוהים , הוא עושה כן מתוך התייחסות אל ההשלכה שיש לזאת על משמעות האדם , על נקודת מבטו , על רגשותיו ועל מחשבותיו . ההתמקדות בתיאור גורמי הטבע האדירים או בהמחזת הווייתו נפלאת הכוח של אלוהים בעולם כעדות המראה של מושא המעורר בו רתיעה , ומן הנמנע להפיק נחת מבהלה , שמתייחסים אליה בכובד ראש . [ ... ] יתרה מז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן