פיוטי הקדושה והתהלה: מקרה בוחן – פיוטי האופנים

כמו במזמורי תהלים , כך בתחום הפיוט הספרדי יש סוגות שעיקרן מסירת קדושתו או נשגבותו ותהילתו של אלוהים . כאלה הם למשל פיוטי האופן , המשולבים בקדושת היוצר , והסילוקים , המעבירים את המתפלל אל הפסוק הראשון של קדושת העמידה " ) קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלוא כל הארץ כבודו" [ יש' ו , . ([ 3 את הנפש , וממלאת אותה בגאווה אצילית [ ... ] אלא משום שהיא מביאה אותנו להכרה בכך שנשגב נפלא זה אשר שובה אותנו – מקורו העיקרי הוא בלבותינו . ' האהבה הטבועה באדם מלידה לגדלות במושאים חיצוניים היא עדות לגדולתו שלו" Monk , 1960 , pp . 38- ) . ( 39 הטענה שמתוך ההתנסות בנשגב הנפש מתוודעת לאצילותה ולגדולתה שלה חוזרת כיסוד מרכזי מאוד בדבריו של קאנט על הנשגב בספרו ביקורת כוח השיפוט . קאנט טען שהנשגב מביא לידי הרחבה של הנפש , " המרגישה בתוך עצמה יכולת לעבור [ ... ] את גבולות החושניות" ( קאנט , , › 984 עמ' , ( 8 › ובא לידי מסקנה ש"הרגש של הנשגב בטבע הוא אפוא רחישת כבוד לייעודנו אנו" ( שם , עמ' . ( 83 דוגמה מובהקת לפיוט המנוני הוא האופן "יקירים אדירים" ליהודה הלוי : יקירים / אדירים / משרתי אל בהדומו העומדים / החרדים / לקבל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן