על ההתאמה של הנשגב לדימוי האל

" נשגב "'ה כי שוכן מרום" ( יש' לג , – ( 5 כבר במקרא נקשר דימוי האל לנשגב , והנשגב ( כמו האל עצמו ) נקשר אל הגובה ; וכן קבע " לונגינוס" בחיבורו על הנשגב כי " הנשגב מבוסס על ההמראה לגובה" , › 982 ) עמ' . ( 37 הגובה , כאיכות פיזית או מטפורית , כמו איכויות אחרות המיוחסות לאלוהים ולנשגב גם יחד ( כגון גודל ממדים או כוח אדיר , מפתיע ויוצא מגדר הרגיל ) מעוררים באורח טבעי תחושות של כבוד , הערצה , מסתורין , תדהמה , יראה נוראה , זעזוע ורתיעה , ובה בעת – התלהבות , עונג עילאי ומשיכה עזה . ביסודו של דימוי האל , כמו ביסודו של דימוי הנשגב , מונח אפוא פרדוקס .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן