פרק רביעי הנשגב ודימוי האל במזמורי תהלים ובסוגות שונות של שירת הקודש העברית בספרד

בפרק הקודם נדרשתי בקצרה אל הנשגב . בפרק זה אעסוק בנושא זה בהרחבה , מתוך ניסיון כולל לעמוד על אופייה השונה של החוויה הדתית המשתקפת בסוגות שיר שונות . לשם כך אדרש תחילה לקשר העקרוני בין דימוי האל ובין הנשגב , לאור כתבים של מלומדים , תיאורטיקנים ופילוסופים בני תקופות שונות . אחר כך אבחן את הקשר בין דימוי האל לנשגב בכמה מן הסוגות של מזמורי תהלים ושל השירה העברית בספרד . עצם הדיבור של האדם אל אלוהים או עליו קובע לדברים המובעים בטקסט שני מוקדי התייחסות ברורים , גם אם קשורים זה בזה : האדם ( רגשותיו ומחשבותיו באשר לעצמו ובאשר לאלוהים ) ואלוהים ( כמושא הרגש והמחשבה של האדם . ( על רקע זה אפשר להבחין בין סוגים שונים של דיבור אל אלוהים או עליו לפי מידת הבולטות של אחד מן המוקדים הנזכרים או של שניהם . לעתים הטקסט מעמיד שיח הממוקד , כתכלית ראשונה , באדם ; לעתים המוקד המכריע הוא אלוהים , ולפנינו שיח " תאוצנטרי ; " ויש טקסטים שבהם שני מוקדי השיח בולטים במידה דומה , ואז עניין לנו עם שיח מורכב . ההבחנה באופי השיח יכולה לשמש עיקרון מקשר או מבדיל ( מבחינה אסתטית ) בין סוגות שונות . ההמנונות בתהלים וסוגות ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן