"טרם היותי חסדך באני" לרשב"ג, כ"י ספריית הווטיקן ‭,303‬ ס' 355