נספח גילוי וכיסוי בלשון השיר: "טרם היותי חסדך באני" לשלמה אבן גבירול – שיר הלל או בקשת רחמים?

" יצירת ספרות היא מבע שבו חלק חשוב של המשמעות נתון במובלע ) Beardsley , 1958 , p . 126 ( . " " ההשתמעות היא חלק מן המשמעות המלאה של המשפט , אך נוכחותה איננה מורגשת כמרכזית או כבסיסית כמו המשמעות הראשונית , אשר בה היא תלויה למרות זאת . לכן אני קורא לה משמעות משנית . זו בדרך כלל פחות מודגשת , פחות ' קופצת לעין' , [ obtrusive ] פחות מוחלטת ומתוקנת במדויק מן המשמעות הראשונית , אך היא עשויה להיות לא פחות חשובה" ) שם , עמ' . ) 123 על רקע ההבחנה בין אופייה של החוויה הדתית אשר מתבטאת בסליחה ובין אופייה של החוויה הדתית המתבטאת ברשויות האישיות , נראה לי השיר " טרם היותי חסדך באני" מאת שלמה אבן גבירול שיר מורכב במיוחד , המעמיד – לפי קריאה אפשרית – צירוף " מתוח" של אספקטים חווייתיים ניגודיים . במילים אחרות , בשיר זה עשויים הצירופים הלשוניים להתפרש בכיוונים שונים , ולעצב את סוג החוויה הדתית האופיינית לרשויות האישיות או לחלופין את סוג החוויה השונה מזה בתכלית , האופיינית לסליחות . מן ההיבט הפואטי מצטיין אפוא השיר הזה בדו משמעות , ואם דו המשמעות היא – כדברי המשורר והמבקר האנגלי ויליאם אמפסון – " מעצם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן