רגש הנבראות והמסתורין הנורא

רגש הנבראות , כותב אוטו , קשור הדוקות אל מומנט רגשי מסוג אחר , שאחריו הוא עוקב " כמו צל : " האימה הנוראה , יראת הקודש , תחושת הבעתה והחלחלה מן האלוהי . אוטו מדבר על " הרגשת האפסות וההתבטלות העצמית מול הנחווה אובייקטיבית כ'מטיל מוראו' הגדול והנורא עד מאוד" ( אוטו , , 1999 עמ' 22 [ ההדגשה שלי . ([ בדברים אלה אוטו קושר את רגש הנבראות אל יסוד חווייתי אחר שכינה " מיסטריום טרמנדום : " ההיבט החווייתי הדתי של תפיסת האל כמסתורין נורא , כסוד נשגב השוטף את האדם בתחושת פחד שלא מעלמא הדין . ברבות מן הסליחות אכן כך הוא : רגש הנבראות נקשר בהן באופן טיפוסי אל האימה הנוראה מן החטא ומעונשו של אלוהי הדין . קישור כזה מצוי באופן מובהק ביותר בסליחתו של משה אבן עזרא אשר נדונה לעיל ") וחרדתי / ופחדתי / ולבי יה / גה אימה // איך במשפט / יהי נשפט / תולעת / וגם רמה //? היצטדק / אבק דק / עפר מן / האדמה . ( " ? לעוד הדגמה אביא לקט טורים מתוך סליחות שונות של משה אבן עזרא : " דלותי ליום אהי בו נשפט" ( ברנשטיין , תשי"ז : סי' קיב ;( " שפל מאד בעיניו ונכלם בעוניו" ( שם , סי' פא ;( " שחותי עד מאד ופחד לבבי / כי עונותי א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן