רגש הנבראות

התחושות הדתיות של אינות ואפסות אנושית , כניעות נפש ושפלות רוח הן המרכיב הראשון שרודולף אוטו מבודד בדיונו בחוויה הדתית בספרו הקדושה , והוא מגדירו שם " רגש הנבראות . " זהו , כותב אוטו , " רגש החידלון של כל נברא , השוקע וכלה באפסותו העצמית אל מול הנישא מעל ומעבר לבריאה כולה" ( אוטו , , 1999 עמ' . ( 14 כדוגמה מובהקת לרגש זה מביא אוטו את דבריו של אברהם , האוזר עוז להתמקח עם אלוהים על גורלם של אנשי סדום ואומר : " הנה נא הואלתי לדבר אל אדני , ואנכי עפר ואפר" ( בראשית יח , . ( 27 " עפר ואפר , " " תולעת , " " צל עובר , " " גוש ורמה , " " עפר מן האדמה , " " מוץ נהדף , " * הפרק התפרסם כמאמר : עידית עינת נוב , '" ואנוכי עפר ואפר : ' על הרגשת האפסות האנושית בהקשרים ז'אנריים שונים – סליחות לעומת רשויות אישיות , " מחקרי ירושלים בספרות עברית כ , מיכל ארבל , אריאל הירשפלד , יהושע לוינסון ( עורכים , ( מאגנס , ירושלים תשס"ו , עמ' . 208–173 " עשב נשדף" – אלה הם רק חלק קטן מקטלוג עשיר של צירופים לשוניים המכוונים לבטא את רגש הנבראות . ביטויים כאלה נפוצים בפיוטי הסליחה האישית , והדבר מובן ; הרגשת האפסות נקשר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן