החוויה הדתית – האימה והעונג

החוויה הדתית היא הוויה רגשית מורכבת המצרפת יחד רגשות דומים ומנוגדים . שני קטבים מוכרים בה הם ה"מאיים" וה"מרתק : " חוויית האל בעל חרון האף , הזרוע הנטויה והקצף הגדול , לעומת חוויית האל המיטיב , אלוהי החסד , הרחמים והתשועות ; או , בלשונו של רודולף אוטו , ה"מיסטריום טרמנדום" מול ה"פסקינוזום . " מן האספקט של המיסטריום טרמנדום אלוהים נחווה כ"מסתורין נורא ; " הוא מעורר במאמין תחושה של אימה נוראה , חרדת קודש , ומכה אותו בתימהון ; האדם חש שהוא ניצב מול מה שהוא לא מן העולם הזה , זר ומוזר , " אחר לגמרי" מכל המוכר , הידוע והרגיל , ועל כן הוא נרתע מפניו בתדהמה המקפיאה את דמו ( אוטו , , 1999 עמ' '" . ( 31–30 טרמור' [ המונחת ביסוד ' טרמנדום , [ ' כשהיא לעצמה פירושה פחד , רגש ' טבעי' ומוכר לכל , " כתב אוטו . " רגש זה עשוי לשמש לנו כאן כציון אנאלוגי קרוב יותר לאפיון התגובה הרגשית המיוחדת , שיש בה משהו דומה לפחד , אולם אך ורק מן הבחינה האנאלוגית ; הרגשה זו גופא שונה לחלוטין מן הפחד הטבעי" ( שם , עמ' 18 [ ההדגשה שלי . ([ כמו בכל דיון באספקטים השונים של אידאת האל גם בדברו על המיסטריום טרמנדום אוטו מסייג ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן