נספח הרשויות האישיות – מקורות תוכן וצורה

בספרו הסוד והיסוד – מגמות של מסתורין בשירתו של אבן גבירול ( לוין , תשמ"ו , עמ' , (›› 6–92 ישראל לוין טוען שהרשויות האישיות הושפעו בצורתן , בתוכנן ובסגנונן , משני סוגים של שירים : שירי הפרישות ( הערביים והעבריים ) ושירי המסתורין הצופי הקדום ( שיריה של ראביעה אלעדוויה , שהצופים הזכירוה בין חבריהם החשובים ביותר ; ראו ניקולסון , , › 960 עמ' . (› 85–› 84 לדמיון בין הרשויות האישיות לשירה הצופית נדרשתי לעיל . כאן אדרש אפוא לטענתו של לוין בדבר השפעתם של שירי הפרישות ( הערביים והעבריים ) על שירי הרשויות האישיות . בספרו מעיל תשבץ ( תשנ"ה , עמ' ( 205–› 98 לוין מביא כמה שירי הגות ( של שמואל הנגיד , שלמה אבן גבירול ומשה אבן עזרא ) כדי להדגים את הדמיון בין שירי ההגות לשירי הרשויות האישיות . ואכן , בקריאתם של שירי ההגות המובאים שם ניכר מיד הדמיון בינם ובין כמה משירי הרשויות האישיות : בפנייה הישירה של הדובר אל אלוהים או אל נפשו , בנושאים ( ההטפה לזכירת יום הדין ולחזרה בתשובה ) ובתבנית הצורנית של השיר הקצר שווה החרוז , השקול באחד המשקלים הערביים הקלסיים . כמו שציין לוין , צורתן של 2 › ראובן שיינדלין ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן