הרשויות האישיות ומזמורי תהלים: יסודות של שוני

חוקר המקרא הגרמני הרמן גונקל הבחין בחמישה סוגים עיקריים של מזמורי תהלים : המנונות , קינת העם , מזמורי מלך , קינת הפרט ומזמורי התודה של הפרט Gunkel , ) . ( 1998 דומה כי השוואה של פיוטי הרשויות האישיות לקבוצת המזמורים של קינת הפרט ( אשר עמהם נמנים גם רוב מזמורי תהלים ) תועיל מאוד להבהרת אופיים של הפיוטים הנדונים . במזמורי קינת הפרט מצטרפים כמה יסודות שהם מרכיבי יסוד ברשויות אישיות רבות . כוונתי קודם כול לדיבור הישיר ( בגוף ראשון יחיד ) אל אלוהים , אשר מעורר רושם של חוויה אישית מאוד וחיה ( מעין חוויה הנתונה בהתנסות מידית . ( מלבד זאת נפוצים במזמורים ביטויי אמון וביטחון מלא באלוהים , האופייניים גם לרשויות האישיות . על רקע יסודות הדמיון הללו מתבלטים גם הבדלים , ואלה מאירים את אופיים הייחודי של הפיוטים . מזמורי קינת הפרט הם , בלשונו של יחזקאל קויפמן , " מזמורי סובלים ונרדפים" ( קויפמן , תשל"ו , עמ' ; 702–699 מזמורי חולים , מזמורי אסירים ונאשמים , מזמורי נרדפים , עניים ונדכאים , שבויים או גולים . ( רובם חוברו מתוך מצבים של סכנת חיים ( עפ"י : Gunkel , 1998 6 אפשר לטעון כי קבוצת המזמורים המקביל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן