הרשויות האישיות ומזמורי תהלים – יסודות של דמיון

כידוע , מזמורי תהלים מגוונים מאוד מבחינות שונות ( זהותו של הדובר , התוכן , הסוג הספרותי ;( לצורכי הדיון שלהלן , המתמקד בפיוטים , הם יידונו בהכללה יחסית . הרשויות האישיות קרובות אל מזמורי תהלים מכמה בחינות . כמו מזמורי תהלים , כך גם רבות מן הרשויות האישיות הן שירי הלל והודיה לאלוהים . בפיוטים רבים מעיד הדובר על עצמו שבכוונתו להלל את אלוהים ולהודות לו , והוא מבטא בשלל דרכים את כמיהתו העזה לאלוהים ואת אמונתו התמימה וביטחונו המלא בו , בחסדיו ובטובו . הדובר ברשויות האישיות איננו האדם החוטא או מי שאלוהים רחק ממנו , אלא כמו ברבים ממזמורי תהלים , האדם המאמין , הדבק באלוהיו תמיד . מתוך תחושות אלה של קרבת אלוהים ואמונה עזה בטובו , שורה בפיוטים , כמו במזמורי תהלים , " רוח אופטימית . " עיצובו של הדיבור ברשות האישית כדיבור ישיר ואינטימי של אדם עם אלוהיו וכן מיקומם של הפיוטים בסמוך לסיומם של פסוקי דזמרה ( שבהם מתפייטים קטעים ממזמורי תהלים ) מזמנים הנה את לשונות תהלים ונוסכים בפיוטים את האווירה הטיפוסית למזמורים . גם מעיון קל ברשויות האישיות אפשר להתרשם שיש בהן מספר לא מבוטל של צירופי לשון המבוססים ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן