הרשויות האישיות

עידית עינת-נוב עיון ספרותי בשירי הסוגה וביחסם אל שירי קודש אחרים הוצאת אוניברסיטת בר-אילן עידית עינת נוב הרשויות האישיות עיון ספרותי בשירי הסוגה וביחסם אל שירי קודש אחרים סדרת אופקי מחקר בעריכת אבידב ליפסקר אלבק מיסודה של הקרן ע"ש יצחק עקביהו המחלקה לספרות עם ישראל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן