שיחות וריאיונות

) בשנת תשס ) ג" עם אישים שהכירו את עגנון : אמונה וחיים ירון ; רפאל וייזר ; דן לאור ; יצחק בקון ; מאיר חובב .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן