הקלטות

דברים בעל פה של ש"י עגנון : הפונוטיקה הלאומית ( שע"י הספרייה הלאומית ) סרט מס' . y 01099 קלטות שמיעה וקלטות וידאו של ריאיונות והרצאות על עגנון , בית ש"י עגנון ( לא צוינו תאריכים . ( קלטת שמע : ג' שלום על ש"י עגנון . קלטת וידאו : ד' מירון מראיין את ג' שלום על ש"י עגנון . קלטת וידאו : מ' אידל על מוטיבים קבליים בסיפור "אגדת הסופר" ( הרצאה . (  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן