נספח ד סקירת מחקרים על עגנון ועל הקבלה ביצירתו

בשלושה מעגלים נחקרת יצירת עגנון : א . חקר פרשני כללי ; ב . חקר המקורות המשוקעים בה ; ג . חקר המקורות הקבליים המשוקעים בה . את המעגל השני והשלישי ניתן למקם גם בחקר האינטרטקסטואליות , שהוא מעגל כללי יותר . נפתח סקירה זו בציון מחקרים שסקרו בהרחבה את הביקורת שנכתבה על יצירת עגנון . סקירה ביבליוגרפית מפורטת של המחקרים שנכתבו על יצירת עגנון מובאת בסוף ספרו של א' בנד . חיבור אחר העוסק כולו בפירוט ביבליוגרפי עד שנת › 970 נכתב בידי י' ארנון , והמשכו של מפעל זה ( עד שנת (› 977 נכתב בידי מ' רונג . סקירה מפורטת של המגמות השונות ודרכי הפרשנות ליצירת עגנון , תוך התייחסות מפורטת לסיפורים שונים ולפרשנים שונים , כתב ה' ברזל . סקירה בעלת אוריינטציה היסטורית של המגמות השונות › אין לראות בתאוריית האינטרטקסטואליות רק שם חדש ל"חקר המקורות . " " חקר המקורות" בא ללמד על השתלשלות הטקסט , ושואל שאלות כגון , ממה נוצר ? מה היחסים שבין היצירה למקורותיה ? תוך כדי מתן תשובות קונקרטיות והצבעה לעבר מקור מסוים , ואילו האינטרטקסטואליות היא בראש ובראשונה תאוריה הבאה להגדיר תפיסה חדשה על מהות הטקסט . לדוגמה , לפי תאוריה ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן