נספח א אנתולוגיה וסיפורת

עגנון מסתייע רבות באנתולוגיות ליצירותיו הספרותיות . עוד קודם שכתב את האנתולוגיות היתה כתיבתו הספרותית יוצאת דופן ורוויית ציטטות מהמקורות . לפני שהיה כותב סיפור הוא היה מלקט מקורות בתוך מחברת שהיתה מעין " אנתולוגיה אישית , " וממנה היה משלב קטעים ביצירתו הספרותית . בסביבות שנת , › 9 › 0 כשעבד על סיפורו " והיה העקוב למישור , " בא אליו בנימין ברנר ( אחיו הצעיר של יוסף חיים ברנר ) ללמוד את השפה הגרמנית . בספר זיכרונותיו הוא מספר על דרך עבודתו של עגנון : כשהייתי בא אליו לשיעור בגרמנית , הייתי מוצא אותו שרוע עירום על בטנו על הרצפה , ומסביבו כל מיני ספרים : מדרשים , שאלות ותשובות , מסכתות של תלמוד , וקבצים של פתגמים ומאמרי חכמה , והוא שוכב ומלקט מתוכם ניבים ופניני לשון וכדומה ומעתיק אותם בחריצות רבה במחברת עבת כרס . לימים היתה לעגנון ספרייה גדולה , ועל כן לא היה צריך עוד להעתיק את מה שמצא לתוך מחברת כהכנה לסיפוריו , אלא הכניס סימניות בתוך ספריו ושיבץ ישירות מתוך הספר אל הסיפור . באנתולוגיות שעגנון כתב יש כדי לשמש כלי לחשיפה של מקצת המקורות ששיבץ לתוך יצירתו הספרותית . בנספח זה דוגמאות שבהן נחש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן