בין שני אישים

עגנון מספר על זיקתו לרב קוק , " דבקתי בו והייתי לתלמידו . " חוקרים כתבו על מערכת היחסים שבין הרב קוק ובין ש"י עגנון ואולם הגדיל מכולם י' בארי שכתב : " לראי"ה קוק זצ"ל היתה השפעה רבה על הסופר ש . י . עגנון . [ ... ] כתוצאה מהשפעה זו שינה ש . י . עגנון את דרכו , אורח חייו , דעותיו והשקפותיו , והוא נעשה לשומר מצוות ›› . " קביעתו של בארי בנוגע לשינוי אורח חייו של עגנון אינה עולה בקנה אחד עם הביוגרפיה של עגנון . כפי שהובא כבר לעיל , עגנון מספר שהוא חזר לשמור מצוות ב , › 9 ›› ערב עלייתו השנייה ארצה , ›› ועל כן אין זה הגיוני שלאחר שתים עשרה שנות מרחק מהרב קוק הוא התחיל לקיים מצוות בהשפעתו . סביר יותר שדווקא המפגש עם הקהילה האורתודוקסית המודרנית של יהדות גרמניה הוא שהביאו לאמץ דרך חדשה . למרות שהוא פגש משכילים דתיים לפני הגיעו לשם , קהילה מסוג זה לא היתה במזרח אירופה ובארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה . קשריו ההדוקים של עגנון עם הרב קוק לא התבטאו רק בביקורי נימוסין , אלא גם בלימוד למשך זמן ממושך : " הרבה אנשים יקרים היו לי בחברותא , אך יותר מכל , מקובל אצלי הרב קוק ›› . " עגנון מספר על תקופת י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן