"שבירה" ו"תיקון"

לפי קבלת האר"י , לא שררה הרמוניה בקרב הספירות וכל כלי ביקש לעצמו את כל האור . הכלים לא יכלו להכיל את האור ונשברו ונפלו , ואילו האור חזר ועלה . תהליך של " שבירת כלים" פועל לאורך ההיסטוריה . אחד האירועים שבהם התרחשה שבירת כלים הוא שבירתם של הלוחות – המזוהות עם הכלים , ופריחתן של האותיות , המזוהות עם האור , העולה כלפי מעלה . המדרשים המספרים על פריחתן של האותיות בחטא העגל עומדים ביסוד הזיהוי הקבלי של לוחות ראשונים עם שבירת הכלים . מדרשים אלו רוכזו בידי עגנון והובאו פעמיים , בספר סופר וסיפור ובאתם ראיתם : בשעה שנתן לו הקב"ה למשה את הלוחות היו סובלין את עצמם . כיון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל , אותו הכתב פרח מעליהם ונמצאו כבדים על ידיו של משה [ ... ] [ תנחומא פרשת כי תשא . [ לקח משה את הלוחות והיה יורד והיו הכתובין סובלין את עצמן ואת משה עמן . וכשראו את התפים והמחולות ואת העגל ברחו הכתובים ופרחו מן הלוחות ונמצאו כבדין על ידי משה ולא יכול משה לסבול את עצמו ולא את הלוחות והשליכן מידיו ונשתברו [ פרקי דר' אליעזר פרק מה . [ כשירד משה מהר סיני [ ... ] נסתכל בלוחות וראה שפרח הכתב מעליהן , ושיבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן