פרק תשיעי שקיעי קבלת הגר"א בסיפורים

מושגים מקבלת הגאון ר' אליהו מווילנא ( הגר"א ) משולבים ביצירת עגנון , אף כי נראה שפרשנות הגר"א לקבלה על אופיה התמציתי והעיוני , לא עניינה את עגנון . במכתבו לד' תמר הוא מביא ציטוט מתוך הקדמתו של ר' חיים מוולוז'ין לפירוש הגר"א על ספרא דצניעותא , ואולם לא נמצא בכל האנתולוגיות אפילו ציטוט ישיר אחד מכתבי הגר"א בקבלה . אף על פי כן , קבלת הגר"א השפיעה על תפיסת התורה ב"לפנים מן החומה" ועל אופן הצגת המושגים "רצון" ו"יכולת" באחת השיחות באורח נטה ללון . צמד המושגים " רצון" ו"יכולת" כתוארי האל מופיעים כבר בפילוסופיה היהודית בימי הביניים ומוזכרים בהקשר אנושי בכתבי ביאליק וברנר , ואולם שימוש קבלי במושגים אלו מצוי בקבלת הגר"א ובעקבותיה גם אצל עגנון . מהותה של התורה – כתב הגר"א בפירושו לספרא דצניעותא : והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל . ולא הכללים בלבד אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין ושל כל אדם בפרט וכל מה שאירע לו מיום הולדו עד סופו וכל גלגוליו וכל פרטיו ופרטי פרטיו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן