פרק שמיני פרשנות חסידית לקבלה ודרך עיבודה בידי עגנון