רב-גוניותם של ה"ניצוצות", ה"שפע" וה"זמן"

התחדשות תמידית ורב גוניות נחשבה בדעת עגנון מעלה , ואילו דורות המשמרים את העבר נתפסו בעיניו כדורות פחותים : " ויש דורות גרועים . גריעותם מה , שכל יום דומה לחברו [ ... ] ואין מתחדש בו כלום . " בסיפור " בלבב ימים , " משהגיעה חבורת הנלבבים לארץ ישראל , " בכל שעה ושעה אור חדש מתחדש עליהם . ולא אורו של זה כאורו של זה . " תפיסת הרב גוניות וההתחדשות התמידית של המציאות המובאת ביצירותיו של עגנון מבוססת על קבלת האר"י . האור של עולם התיקון " ) אור מ"ה החדש" , ( הבא לתקן את עולם השבירה , תיקן ויצר את עולם הפרצופים . ואולם , בעולם הזה , " עולם העשייה , " עדיין נשארו טוב ורע מעורבים זה בזה . כדי לתקן את העולם יש לברור את הטוב מתוך הרע ולהעלות את הניצוצות . נושא " העלאת הניצוצות" נקרה ביצירת עגנון במקומות רבים . לדוגמה , בסיפור " ברית אהבה" הסיבה לעלייתו של אחד הזקנים לארץ ישראל היא כדי להחזיר למקומם את הניצוצות שהתפזרו בעולם : " אעלה לארץ ישראל ואעלה עמי את ניצוצי הקדושה למקורם ולשורשם לנהירין = ] לאורות ] דשכינתא . " לפי קבלת האר"י , הרב גוניות שבבריאה באה לידי ביטוי הן מצד הניצוצות שבה והן מצד השפע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן