"גלגול נשמות" בספרו של הרמ"ע מפאנו

עגנון העיד על עצמו כי בשנה הראשונה לנישואיו למד את ספריו של הרמ"ע מפאנו , שהפיץ את קבלת האר"י באירופה . הרמ"ע מזוהה כאן עם " קבלת האר , "י" אף כי זו במובנה הצר מזוהה עם תלמידי האר"י בלבד . מתוך כלל ספריו של הרמ"ע מרבה עגנון לצטט מספר גלגולי נשמות ( שערך הרמ"ע מתוך תורתו של ר' ישראל שרוג ( באופן גלוי בספר סופר וסיפור , ובאופן סמוי ומובלע ב"הדום כיסא" ובקורות › ראו לעיל , עמ' . ››–›› › א' י' ברוור , "במחיצתו של רש"י עגנון , " האומה יב , , › 9 ›› עמ' . ››› › ר' חיים ויטל , ספר הגלגולים , בפרעמישלא . › 8 ›› מס' ›››› בספרייתו . › ר' מנחם עזריה מפאנו , גלגולי נשמות , מס' ›››› בספרייתו . › בשיחה עם רבי , וראו י' רבי , " עם ש"י עגנון , על עצמו ועל דורו , " על המשמר , . ››/›/› 9 ›› וכן ראו לעיל , עמ' . ›› 9 › כך אמר לי בעל פה י' אביב"י . על השפעתו של ר' ישראל שרוג באיטליה ראו י' אביב"י , " כתבי האר"י באיטליה עד שנת , "פ"ש עלי ספר יא ( תשמ , ( ד" עמ' . ›››–9 › › " מצאתי כתוב בשם הרב רבי יהודה הנקרא רבי יהודה ליאון דמודינה , שהוא קיבל מרבותיו שקבלה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן