פרק שביעי מקומה של קבלת האר"י ביצירות עגנון

עגנון המעיט במידת ידיעותיו בקבלה ככלל ובקבלת האר"י בפרט . עם זאת העיד א"י ברוור שעגנון היה " מבין בכוונות האר"י בדברו עם המקובלים . " היכרותו של עגנון עם עולם המושגים של קבלת האר"י אינה רק בגדר ידיעה כללית , אלא היא יורדת עד לפרטים ואלה משתבצים לתוך היצירה הספרותית . ידיעותיו של עגנון בקבלת האר"י היו בעיקר מכלי שני , והשפעתה ניכרת בנושאים ובמושגים , אך לא בציטוטים . יוצא מכלל זה הוא נושא " גלגול נשמות , " שעגנון התעמק בו במיוחד . בספר הגלגולים שבספרייתו מצויות כמה סימניות , ומתוך הספר גלגולי נשמות לרמ ) ע" ר' מנחם עזריה ) מפאנו הוא הרבה לצטט ביצירותיו , והשוואות בינו ובין עגנון יוצגו להלן . עוד שני נושאים קבליים יידונו בפרק והם : " תיקון חצות" ו"העלאת ניצוצות , " המיוחדים לקבלת האר"י , וגם אלה נשזרים בסיפורי עגנון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן