עגנון וספר חמדת ימים

חמדת ימים הוא ספר מוסר קבלי , שנכתב בידי מקובל אנונימי שהיה שבתאי מתון . ›› מלוקטים בו בין השאר קטעי קבלה ושבתאות ›› ורמזים למשיחיותו של שבתי צבי . ›› עגנון התוודע לספר בצעירותו בבוצ'ץ : " אותו הטופס [ של חמדת ימים ] יחידי היה בעירנו ובו הייתי אני קורא בימי נעורי ›› . " גרשום שלום מספר שבזכות ש"י עגנון התוודע גם הוא אל הספר : " הכרותי הראשונה עם ספר חמדת ימים המפורסם בקרב חוקרי הקבלה והשבתאות , באה לי מתוך שיחה עם עגנון ›› . " באותה העת שיבח עגנון את הספר : " בשיחות אלו גם העלה על נס את ספר חמדת ימים כיצירה ספרותית שמעטות כמותה ועורר אותי לקרוא בו כאוצר בלום של קבלה . " במשך השנים השתנה יחסו של עגנון לספר ›› ונעשה אמביוולנטי , כפי שמעיד ג' שלום : " ומה הופתעתי כעשר שנים לאחר מכן שהתחיל לדבר בלב ולב על ספר זה וערבב דברי שבח וגנאי . " גם בשיחותיו עם ד' תמר סיפר לו › 9 זוהר , חלק ג , דף עו , ע"ב . › 0 " איש חיל , " תכריך של סיפורים , עמ' . › 06 ›› בדבר מידת שבתאותו של מחבר חמדת ימים דן לאחרונה מ' פוגל , " שבתאותו של ספר ' חמדת ימים : ' התבוננות מחודשת , " מחקרי ירושלם במחשבת ישראל יז , " ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן