עגנון וספר הזוהר

ספרייתו הביתית של ש"י עגנון עשירה במאות פתקים בין דפי ספרים שונים . מראי המקום הללו סייעו בידיו לאתר קטעים שאותם רצה לשלב בתוך אנתולוגיה או בסיפור מסוים . › ראו לעיל , עמ' . › 6 › › ראו להלן , עמ' . › 69 › לספרות המוסר הקבלית לא יוחד פרק נפרד אף על פי שזו השפיעה רבות על יצירת עגנון . הגם שישנם נושאים משותפים הנידונים בספרות המוסר , אין היא קשורה לתקופה היסטורית מוגדרת ולמערכת מושגים ייחודית שבאמצעותה היא מביעה את רעיונותיה , אלא קיבלה השפעות הטרוגניות מזרמים שונים של הקבלה . לדוגמה , לא הרי ראשית חכמה לר' אליהו די וידש תלמיד הרמ"ק , הכותב על פי קבלת הרמ"ק , כהרי קב הישר לר' צבי הירש קאיידינובר , הבנוי על קבלת האר"י . › י' תשבי , "מקורות מראשית המאה הי"ח בספר חמדת ימים , " נתיבי אמונה ומינות , עמ' . › 68 הכמות הגדולה ביותר של אלה מצויה בין דפי ספר הזוהר , ומצביעה על לימוד אינטנסיבי בספר זה , המצוטט מאות פעמים בכתביו , אם בהזכרת ציון המקור אם בהבלעתו . חרף התעניינותו הרבה בספר הזוהר , ישנן התבטאויות סותרות משל עגנון כלפי סגנון הכתיבה של הספר . התבטאויות אלו משקפות את התהפוכות ואת התמורות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן