המצאת מושגים ומשחקי מילים

משחקי מילים והמצאת מושגים קבליים רווחים בפרשנות החסידית וכן ביצירתו של עגנון . בעולם המסורתי הם נוצרים ברובם המכריע כחידושי תורה , ואילו אצל עגנון כוח יצירה זה משמש ככלי הומוריסטי ואסתטי בידי כתיבתו הספרותית . נשמות מהלב ההקבלה בין האומה הישראלית ובין גוף האדם מופיעה במקורות בשני אופנים . אופן אחד הוא משל המדמה את האומה לגוף האדם , והאחר תובנה מיסטית , שלפיה לאדם הראשון היתה " נשמה כללית" הכוללת את כל בני האדם : " דע , כי כל הנשמות ורוחות ונפשות שבכל הנבראים בעה = ] ז" בעולם הזה , [ כלם כלולים ונתלים באדה = ] ר" באדם הראשון ›› . "[ רעיון זה מובא אצל עגנון באתם ראיתם : " כל נשמות ישראל נשמה אחת הן , נשמת אדם הראשון , וכל ישראל ניצוצות מנשמת אדם הראשון . " את התפיסה המיסטית הזאת ניתן לקרב לעולם המושגים המודרני על ידי שימוש במושג " הצופן הגנטי . " באדם הראשון היה טבוע צופן גנטי המכיל את כל סוגי האנשים . הרעיון שהנשמות הפרטיות נובעות מנשמתו של האדם הראשון מבוסס על המדרש : " אדה [ ... ] ר" הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעומד מזרעו , יש שתלוי בראשו , ויש שתלוי בשערות , ויש בצוארו ויש בשתי עיני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן