דרוש על גלגול נשמות

הפרק האחרון של הסיפור " מזל דגים" נקרא " דרוש על גלגול נשמות עם סוף דבר . " עגנון מתאר בצורה אירונית וסרקסטית את חייו ומותו של פישל קארפ , תאב דגי הקרפיונים ( פישל = דג קטן , קראפ = קרפיון . ( הדג הוא המוטיב המרכזי בסיפור . בצלאל משה , שמשו של פישל קארפ , מניח על הדג של פישל קארפ תפילין וגורם לחשוב שנשמת צדיק התגלגלה בו . המספר מציג עצמו כמגלה של " סודות הבריאה" ›› שנאמרו מפי מקובלי בוצ'ץ . אלא 57 אתם ראיתם , עמ' תקמח . 58 " דברים שאמרתי בקהל מוזמנים בביתו של ציר ישראל לארצות סקנדינביה , " מעצמי אל עצמי , עמ' . 4 › 5 › " מזל דגים , " עיר ומלואה , עמ' . ›››–›› 8 › 0 תיאור של עלילת הסיפור עצמו ראו לעיל , עמ' . ›› 4–››› ›› " מזל דגים , " עיר ומלואה , עמ' . ››› שמאחורי התיאור התמים מסתתר שחוק סמוי ונימה קומית . כרקע לדרשתו היצירתית הוא מביא דברים מתקוני זוהר , ›› המהווים מקור לרעיון הגלגול בבעלי חיים . ›› ואלה דברי עגנון ומקורם הזוהרי אלו לצד אלו : תקוני זוהר ואית נשמתין אחרנין = ] ויש נשמות אחרות ] דקא אתיין בגלגולא בכמה חיוון , דאתקריאו מזל אריה , מזל שור , מזל נשר , מזל בתולה , מזל עקרב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן