נשמות ישראל נאצלות מאותיות התורה

בספרות הקבלית מופיעה הזיקה שבין שישים ריבוא נשמות ישראל לשישים ריבוא אותיות התורה . עגנון פיתח רעיון זה בשני כיוונים : האחד בדרך של העתקה ממקור נתון , והאחר – כפיתוח יצירתי שלו . ראשיתו של הקישור האונטולוגי בין התורה ובין ישראל הוא בזוהר הרואה בקב"ה , בתורה ובישראל שלוש מהויות הקשורות זו בזו : " ג' דרגין אינון מתקשרן דא בדא קב"ה אורייתא וישראל" = ] שלוש דרגות הן מתקשרות זו בזו , הקב"ה , התורה וישראל ›› . [ קישור כללי זה בא לידי ביטוי בספרות הקבלית בשתי צורות : הקבלה בין שישים ריבוא פירושי התורה עם שישים ריבוא נשמות ישראל ; הקבלה בין שישים ריבוא אותיות התורה עם שישים ריבוא נשמות ישראל . ההקבלה הכללית שבין התורה לישראל נעשית בקבלת האר"י להשוואה פרטית בין שישים ריבוא פירושי התורה לשישים רבוא נשמות ישראל , ויוצרת זיקה אישית של כל אחד מישראל עם פירוש התורה המיוחד לו , לפי שורש נשמתו . את הרעיון הקבלי הזה מביא עגנון בספר סופר וסיפור : ששים רבוא פירושים לתורה , כנגד ששים רבוא נשמות , שכל נשמה נטלה חלק פירוש אחד [ של . [ ›› ה" כל הנשמות הן ס' רבוא והתורה היא שורש הנשמות של ישראל , ולכן כנגדם י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן